Slovak

Severná Amerika | Ceny skipasov | Hlavná sezóna

StrediskoDieťa 1-dňovýDospelý 1-dňovýDieťa 6-dňovýDospelý 6-dňový
US$ 5.00US$ 62.00--
US$ 50.00US$ 55.00--
----
US$ 10.00US$ 43.00--
US$ 28.00US$ 56.00--
US$ 0.00US$ 39.00--
----
US$ 33.00US$ 65.00--
US$ 5.00US$ 45.00--
US$ 57.00US$ 77.00--
US$ 21.00US$ 40.00--
CAD$ 53.00CAD$ 85.00--
US$ 0.00US$ 41.00--
US$ 0.00US$ 35.00--
US$ 51.00US$ 95.00--
US$ 59.00US$ 89.00--
----
-US$ 79.00--
-US$ 50.00--
----
----
----
-US$ 50.00--
US$ 0.00US$ 41.00--
US$ 44.00US$ 60.00--
-US$ 48.00--
US$ 10.00US$ 50.00--
US$ 44.00US$ 69.00--
----
US$ 20.00US$ 49.00--
US$ 20.00US$ 49.00--
US$ 0.00US$ 30.00--
CAD$ 64.00CAD$ 105.00--
US$ 19.00US$ 38.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
US$ 22.00US$ 45.00--
-US$ 40.00--
US$ 0.00US$ 43.00--
----
-US$ 55.00--
US$ 0.00US$ 42.00--
US$ 26.00US$ 67.00--
US$ 0.00US$ 69.00--
US$ 39.00US$ 49.00--
US$ 11.00US$ 44.00--
US$ 20.00US$ 25.00--
----
----
-US$ 37.00--
US$ 11.00US$ 44.00--
US$ 22.00US$ 32.00--
US$ 69.00US$ 109.00--
US$ 49.00US$ 88.00--
-US$ 42.00--
-US$ 63.00--
US$ 0.00US$ 85.00--
US$ 0.00US$ 65.00--
US$ 67.00US$ 92.00--
----
US$ 15.00US$ 33.00--
US$ 26.00US$ 70.00--
-US$ 43.00--
US$ 28.00US$ 34.00--
-US$ 44.00--
-US$ 35.00--
US$ 0.00US$ 73.00--
US$ 5.00US$ 39.00--
CAD$ 0.00CAD$ 40.00--
US$ 6.00US$ 33.00--
US$ 0.00US$ 55.00--
CAD$ 8.00CAD$ 46.00--
----
US$ 0.00US$ 52.00--
US$ 60.00US$ 82.00--
US$ 0.00US$ 30.00--
-US$ 59.00--
CAD$ 39.95CAD$ 94.95--
US$ 0.00US$ 43.00--
US$ 17.00US$ 38.00--
-US$ 45.00--
-US$ 28.00--
----
-US$ 23.00--
US$ 0.00US$ 62.00--
US$ 10.00US$ 39.00--
----
----
----
US$ 10.00US$ 55.00--
US$ 0.00US$ 59.00--
US$ 0.00US$ 99.00--
CAD$ 36.00CAD$ 79.00--
US$ 35.00US$ 50.00--
-US$ 45.00--
----
-US$ 45.00--
US$ 39.00US$ 94.00--
US$ 0.00US$ 49.00--
US$ 28.00US$ 78.00--
US$ 39.00US$ 79.00--
----
----
US$ 28.00US$ 47.00--
US$ 35.00US$ 58.00--
US$ 19.00US$ 99.00--
-US$ 55.00--
US$ 0.00US$ 20.00US$ 0.00US$ 112.00
----
----
US$ 33.00US$ 49.00--
CAD$ 20.00CAD$ 20.00--
US$ 46.00US$ 86.00--
US$ 23.00US$ 28.00--
US$ 0.00US$ 98.00--
US$ 52.00US$ 64.00--
US$ 20.00US$ 48.00--
-US$ 49.00--
CAD$ 25.00CAD$ 69.00--
US$ 0.00US$ 84.00--
US$ 60.00US$ 109.00--
CAD$ 37.00CAD$ 51.00--
-US$ 48.00--
US$ 10.00US$ 49.00--
US$ 30.00US$ 48.00--
US$ 27.00US$ 27.00--
US$ 0.00US$ 73.00--
US$ 0.00US$ 65.00--
US$ 49.00US$ 109.00--
US$ 0.00US$ 56.00--
CAD$ 10.00CAD$ 49.00--
US$ 8.00US$ 25.00--
CAD$ 33.00CAD$ 68.00--
-US$ 48.00--
US$ 10.00US$ 79.00--
US$ 31.62US$ 35.34--
US$ 10.00US$ 50.00--
US$ 0.00-US$ 0.00-
US$ 25.00US$ 89.00--
US$ 61.00US$ 81.00--
US$ 0.00-US$ 0.00-
----
----
----
-US$ 119.00--
CAD$ 33.95CAD$ 89.95--
-US$ 42.00--
----
-US$ 45.00--
US$ 15.00US$ 59.00--
----
CAD$ 40.00CAD$ 81.00--
-US$ 79.00--
----
US$ 0.00US$ 33.00--
CAD$ 15.00CAD$ 46.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
US$ 78.00US$ 98.00--
US$ 0.00US$ 49.00--
US$ 5.00US$ 32.00--
US$ 0.00US$ 89.00--
US$ 0.00US$ 86.00--
----
US$ 11.00US$ 39.00--
US$ 0.00US$ 74.00--
US$ 0.00US$ 32.00--
----
US$ 0.00US$ 26.00--
CAD$ 37.50CAD$ 105.00--
----
US$ 47.00US$ 55.00--
CAD$ 0.00CAD$ 66.25--
-US$ 39.00--
US$ 0.00US$ 20.00--
----
----
US$ 15.00US$ 32.00--
US$ 48.00US$ 94.00--
CAD$ 27.00CAD$ 57.00--
CAD$ 24.00CAD$ 41.00--
CAD$ 37.00CAD$ 64.00--
-US$ 49.00--
CAD$ 41.00CAD$ 89.00--
CAD$ 32.00CAD$ 54.00--
CAD$ 0.00CAD$ 68.00--
-US$ 67.00--
US$ 24.00US$ 50.00--
CAD$ 10.00CAD$ 57.00--
-US$ 37.00--
US$ 0.00US$ 34.00--
-US$ 56.00--
-US$ 35.00--
----
US$ 15.00US$ 60.00--
----
US$ 0.00US$ 79.99--
US$ 0.00US$ 84.00--
CAD$ 8.00CAD$ 33.00--
CAD$ 26.00CAD$ 64.00--
CAD$ 10.00CAD$ 65.00--
CAD$ 54.00CAD$ 99.00--
-US$ 29.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
US$ 62.00US$ 109.00US$ 199.00US$ 354.00
US$ 27.80US$ 56.53--
US$ 39.00US$ 69.00--
-US$ 94.00--
US$ 5.00US$ 29.00--
US$ 0.00US$ 22.00--
----
US$ 0.00US$ 70.00--
----
CAD$ 35.00CAD$ 89.00--
-US$ 135.00--
US$ 16.00US$ 49.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
-US$ 15.00--
CAD$ 37.95CAD$ 94.95--
US$ 25.00US$ 48.00--
-US$ 32.00--
----
US$ 30.00US$ 45.00--
----
US$ 50.00US$ 65.00--
US$ 0.00US$ 40.00--
US$ 0.00US$ 36.00--
----
US$ 15.00US$ 20.00--
----
US$ 0.00US$ 59.00--
CAD$ 56.00CAD$ 114.00CAD$ 306.00CAD$ 642.00
US$ 0.00US$ 38.00--
----
US$ 0.00US$ 62.00--
US$ 5.00US$ 47.00--
-US$ 49.00--
US$ 42.00US$ 52.00--
-US$ 81.00--
-US$ 49.00--
US$ 0.00US$ 49.00--
US$ 0.00US$ 50.00US$ 0.00-
----
US$ 0.00US$ 88.00--
US$ 16.00US$ 45.00--
US$ 0.00US$ 36.00--
US$ 35.00US$ 71.00--
US$ 60.00US$ 89.00--
US$ 50.00US$ 74.00--
US$ 29.00US$ 69.00--
CAD$ 58.00CAD$ 118.00CAD$ 324.00CAD$ 684.00
US$ 66.00US$ 82.00--
----
-US$ 63.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
US$ 40.00US$ 55.00--
US$ 39.00US$ 45.00--
CAD$ 26.00CAD$ 48.00--
US$ 49.00US$ 59.00--
US$ 0.00US$ 86.00--
-CAD$ 52.00--
-US$ 40.00--
-US$ 67.00--
-US$ 55.00--
-US$ 55.00--
US$ 0.00US$ 47.00--
US$ 50.00US$ 125.00--
US$ 0.00US$ 57.00--
CAD$ 52.00CAD$ 99.00--
-US$ 79.00--
US$ 0.00US$ 55.00--
US$ 54.00US$ 74.00--
-US$ 50.00-US$ 312.00
US$ 15.00US$ 20.00--
US$ 0.00US$ 55.00--
US$ 15.00US$ 25.00--
US$ 34.00US$ 83.00--
US$ 0.00US$ 84.00--
US$ 54.00US$ 80.00--
-US$ 32.00--
US$ 0.00US$ 25.00--
US$ 18.00US$ 62.00--
US$ 10.00---
US$ 20.00US$ 42.00--
US$ 0.00US$ 79.00--
US$ 10.00US$ 37.00--
-US$ 59.00--
US$ 10.00US$ 38.00US$ 140.00US$ 190.00
-US$ 30.00--
----
-US$ 41.00--
US$ 29.00US$ 69.00--
US$ 0.00US$ 125.00--
US$ 0.00US$ 120.00--
US$ 10.00US$ 79.00--
US$ 30.00US$ 49.00--
US$ 40.00US$ 50.00--
US$ 25.00US$ 45.00--
US$ 45.00US$ 115.00--
US$ 15.00US$ 59.00--
US$ 5.00US$ 59.00--
----
----
US$ 110.00US$ 169.00--
----
----
CAD$ 33.00CAD$ 71.00--
----
US$ 0.00US$ 125.00--
US$ 73.00US$ 125.00--
US$ 36.00US$ 45.00--
----
----
US$ 10.00US$ 45.00--
CAD$ 53.00CAD$ 105.00--
----
-US$ 33.00--
US$ 53.00US$ 80.00--
----
US$ 0.00US$ 38.00--
US$ 0.00US$ 65.00--
US$ 44.00US$ 74.00--
CAD$ 44.00CAD$ 114.00--
US$ 0.00US$ 49.00--
-US$ 32.00--
US$ 44.00US$ 74.00--
US$ 32.00US$ 71.00--
US$ 70.00US$ 110.00US$ 354.00US$ 570.00
----
US$ 35.00US$ 50.00--
US$ 0.00US$ 59.00--
US$ 0.00US$ 39.00--
US$ 29.00US$ 50.00--
----
US$ 15.00US$ 85.00--
----
-US$ 35.00--
US$ 52.00US$ 72.00--
----
US$ 29.00US$ 39.00--
-US$ 55.00--
----
CAD$ 58.00CAD$ 105.00--
US$ 0.00US$ 54.00--
-US$ 40.00--
-US$ 17.00--
----
US$ 17.00US$ 40.00--
CAD$ 20.00CAD$ 33.00--
US$ 15.00US$ 65.00--
US$ 69.00US$ 79.00--
-US$ 54.00--
US$ 35.00US$ 49.00--
CAD$ 44.00CAD$ 87.00--
US$ 5.00US$ 69.00--
----
US$ 30.00US$ 60.00US$ 135.00US$ 270.00
US$ 64.00US$ 104.00--
US$ 42.00US$ 83.00--
US$ 0.00US$ 69.00--
CAD$ 47.00CAD$ 95.00--
US$ 0.00US$ 56.00--
-US$ 79.00--
US$ 10.00US$ 60.00--
-US$ 46.00--
----
US$ 15.00US$ 98.00--
CAD$ 21.99CAD$ 51.99--
-US$ 109.00--
US$ 0.00US$ 59.00--
US$ 0.00US$ 56.00--
-US$ 84.00--
US$ 6.00US$ 76.00--
-US$ 42.00--
US$ 15.00US$ 42.00--
-US$ 31.00--
US$ 0.00US$ 30.00--
US$ 29.50US$ 47.00--
Severná Amerika: Ceny skipasov sa môžu meniť. Podrobnejšie informácie o kompletnej ponuke nájdeš na webových stránkach strediska.

Skipasy Severná Amerika: Ceny skipasov


Ceny skipasov v lyžiarskych strediskách regiónu Severná Amerika. Kde sú lacné skipasy? Abecedný prehľad môžete zoradiť aj v poradí od najdrahšieho po najlacnejší skipas alebo opačne...

Reklama

2
stredísk s viac ako 20 cm nového snehu

Reklama

Reklama