Zásady ochrany osobných údajov

Zásady boli aktualizované 1. júna 2023

Technológie uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov nám pomáhajú ponúkať vám náš obsah bezplatne. Tento obsah je sponzorovaný našimi reklamnými partnermi.

Ak chcete odstrániť svoje predtým uložené nastavenia ochrany osobných údajov, kliknite na tlačidlo Odmietnuť cookies. Budete presmerovaní späť na hlavnú stránku a požiadaní o novú voľbu ochrany osobných údajov. Môžete buď opäť prijať súbory cookie a prechádzať webové stránky bezplatne, alebo sa rozhodnúť pre predplatné.

Podporte náš redakčný tím a vyberte si predplatné, ktoré vám umožní využívať rýchlejšie sťahovanie, obsah bez reklamy a súkromné prehliadanie. Ďakujeme!

Spoločnosť Mountain News Corporation (ďalej len „Mountain News“, „my“, „nás“ alebo „naša“) je hlavným zdrojom správ o snehu a lyžiarskych strediskách a poskytuje informácie prostredníctvom webovej stránky OnTheSnow, Skiinfo a aplikácie Ski & Snow Report (ďalej len „naša stránka“). Vážime si vás ako zákazníka a vieme, že vám záleží na tom, ako sa vaše informácie zhromažďujú a používajú. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“ alebo „zásady“) vám poskytujú informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich ako správca údajov používame. Tieto zásady sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na našej webovej stránke. Ak si chcete prečítať všeobecné podmienky, kliknite tu.

Tieto zásady sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite našu stránku. Vzťahuje sa aj na všetky prípady, keď sme od vás získali osobné údaje inými prostriedkami (napríklad e-mailom). Keď používame výraz „osobné údaje“, máme na mysli informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako je napríklad celé meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo tejto osoby alebo IP adresa či lokalizačné údaje tejto osoby. Ak s osobnými údajmi priamo súvisia iné údaje (napríklad preferencie používateľa), aj tieto iné údaje považujeme za osobné údaje.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže obsahovať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná napriek použitiu bezpečnostných opatrení, ako je šifrovanie SSL.

Poverenec pre ochranu údajov: dodržiavanie predpisov o ochrane údajov vo vašom záujme neustále kontroluje úradník pre ochranu údajov našej spoločnosti. Ak chcete získať informácie alebo vysvetlenia, môžete ho kontaktovať.

 

Mountain News LLC
c/o  zástupca pre ochranu osobných údajov
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos CA 95032
privacy@mountainnews.com

 

Zástupca EÚ podľa článku 27 GDPR

PrighterGDPR-Rep by Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG
c/o Mountain News

Adresa:
Kriegerstraße 44
30161 Hannover
Nemecko

 

Zastupovanie dotknutých osôb v EÚ
Vážime si vaše súkromie a práva ako dotknutej osoby, a preto sme spoločnosť Prighter vymenovali za nášho zástupcu pre ochranu údajov a kontaktné miesto.

Spoločnosť Prighter vám poskytuje jednoduchý spôsob uplatňovania vašich práv súvisiacich s ochranou údajov (napr. žiadosti o prístup k osobným údajom alebo ich vymazanie). Ak nás chcete kontaktovať alebo uplatniť svoje práva na ochranu údajov prostredníctvom nášho zástupcu Prighter, navštívte stránku:

https://prighter.com/q/16179855499

Prighter certificate of Art 27 representation

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Keď navštívite naše stránky alebo s nami komunikujete (napr. telefonicky alebo e-mailom), spracúvame vaše osobné údaje len v súlade s prísnymi nariadeniami Európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR), nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a zákona o telemédiách (TMG), ako aj kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) v platnom znení. Sme si vedomí našej zodpovednosti voči vám a vašim osobným údajom, a preto pracujeme len v medziach stanovených zákonom. Ak je to možné, osobné údaje sa zhromažďujú na dobrovoľnom základe. Prostredníctvom používania našich stránok alebo interakcií zhromažďujeme nasledujúce typy osobných údajov:

 • Identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prístupové údaje);
 • údaje o polohe (napr. údaje o polohe odoslané vaším zariadením);
 • údaje o pripojení (napr. IP adresa, rýchlosť pripojenia, typ používaného prehliadača a informácie prenášané prehliadačom, informácie o mobilnej sieti, údaje automaticky prenášané vaším zariadením);
 • Informácie o zariadení (napr. typ zariadenia, veľkosť obrazovky, operačný systém);
 • Údaje o vašom používaní našich stránok (napr. zobrazenie informácií, navštívené stránky, stláčanie klávesov, čas strávený na stránkach, posúvanie, informácie o kliknutí/dotykoch a pohyboch myši);
 • informácie o vašich preferenciách a záujmoch a demografické informácie (ako napríklad vek, pohlavie, čistý majetok, lyžiarske/snowboardové preferencie a rodinný stav, ale s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov vymedzených v nariadení (EÚ) 2016/679).

Upozorňujeme, že tieto údaje sa môžu zhromažďovať buď priamo od vás (napr. keď sa zaregistrujete na odber e-mailových aktualizácií, vytvoríte si účet, prihlásite sa na prístup k našim stránkam, vyberiete si preferované strediská, zúčastníte sa na prieskume alebo online súťažiach a lotériách na niektorej z našich stránok), alebo nepriamo od vás. V druhom prípade nám osobné údaje umožňujú získať tieto zdroje:

 • keď vaše elektronické komunikačné zariadenia, ako sú smartfóny, tablety alebo počítače, automaticky prenášajú informácie;
 • ak nám informácie poskytnú iní obchodní partneri, ktorí sú oprávnení ich s nami zdieľať, a

ak sú tieto informácie dostupné z verejných zdrojov. V kontexte predchádzania zneužívaniu údajov a šetrenia s údajmi zhromažďujeme osobné údaje len v určitom rozsahu a len tak dlho, ako je to potrebné na používanie stránok alebo na vzťah so zákazníkom, alebo ako to vyžaduje zákon. Zhromaždené údaje sa zablokujú alebo vymažú, ak už neplatí účel zhromažďovania údajov alebo ak sa dosiahol koniec zákonného obdobia uchovávania.

 

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli produkty a/alebo služby, ktoré ste si vyžiadali (napr. spravodaje, e-maily a oznámenia), ktoré súvisia so vzťahom medzi vami a nami a so službami, ktoré ponúkame:

 • s cieľom poskytnúť vám produkty a/alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, okrem iného vrátane overenia vašej totožnosti a na účely prípadnej prepravy.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely uvedené nižšie, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu nášho oprávneného záujmu a na poskytovanie vysokokvalitných služieb a produktov:

 • na účely bezpečnosti a prevencie podvodov a na ochranu našich práv, presadzovanie daných práv a presadzovanie našich podmienok používania;
 • na správu našich systémov a na riešenie problémov a zlepšenie výkonu a dostupnosti našich stránok a
  na zlepšenie našich Webových lokalít, služieb a programov (napríklad na zlepšenie spôsobu, akým používatelia komunikujú s našimi Webovými lokalitami, alebo na navrhovanie nových rozložení našich Webových lokalít).

Okrem toho môžeme s vaším súhlasom spracúvať aj vaše osobné údaje vrátane informácií o polohe:

 • zasielať vám reklamy, odporúčania a špeciálne ponuky týkajúce sa našich produktov a služieb a produktov a služieb našich pridružených spoločností alebo tretích strán, ktoré by vás mohli zaujímať, a
 • ako je podrobnejšie opísané nižšie, na prepojenie vašich údajov a vykonávanie profilovacích činností s cieľom lepšie pochopiť vaše potreby, očakávania a preferencie a podľa toho vám poskytovať obsah a cielenú reklamu.

Môžete nás ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Údaje spracuje náš poskytovateľ hostingu a postúpi nám ich. Okrem toho môžeme prepojiť informácie, ktoré ste nám poskytli na našich stránkach, a tieto informácie môžeme spoločne uložiť do vášho zákazníckeho profilu. Informácie o tom, ako môžete spravovať svoje voľby a uplatňovať svoje práva v súvislosti s vašimi údajmi, nájdete nižšie v časti „Vaše voľby a práva“.

 

Súbory cookie a technológie

Technológie, ako sú „cookies“, používame na poskytovanie služieb na mieru a ako prostriedok na zhromažďovanie spoľahlivých a konzistentných údajov o návštevnosti. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa odosiela z webového servera do prehliadača používateľa a ukladá sa na jeho pevný disk.


Typy súborov cookie

Súbory cookie sa vo vašom koncovom zariadení ukladajú buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po skončení vašej návštevy. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami neodstránite alebo kým ich automaticky neodstráni váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch sa pri vstupe na našu stránku môžu do vášho koncového zariadenia uložiť aj súbory cookie od spoločností tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany. Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo zobrazovanie reklamy.

 

Súbory cookie spolu s ďalšími technológiami, ako sú webové signály, môžu používať aj firemní partneri spoločnosti Mountain News a webové stránky pod spoločnou značkou, aby nám pomohli pochopiť, ako používate naše produkty a stránky, a aby sme vám mohli poskytovať lepšiu reklamu.

Okrem toho môžeme využívať reklamné spoločnosti tretích strán na prispôsobenie reklamy, ktorú vidíte na našich stránkach, na iných webových stránkach, vo vašom mobilnom telefóne alebo iných zariadeniach. Tieto spoločnosti môžu používať súbory cookie, webové signály alebo iné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových lokalít a iných webových lokalít a aplikácií vrátane najmä vašej IP adresy, webového prehliadača, informácií o mobilnej sieti, zobrazených stránkach, čase strávenom na stránkach alebo v aplikáciách a kliknutých odkazoch. Tieto informácie môžeme použiť na analýzu údajov, určenie obľúbenosti určitého obsahu, poskytovanie reklamy a obsahu zameraného na vaše záujmy a lepšie pochopenie vašich online aktivít.
Súbory cookie spolu s ďalšími technológiami, ako sú webové signály, môžu používať aj firemní partneri spoločnosti Mountain News a webové stránky pod spoločnou značkou, aby nám pomohli pochopiť, ako používate naše produkty a stránky, a aby sme vám mohli poskytovať lepšiu reklamu.

 

Upozorňujeme, že tu nemôžete zrušiť výber požadovaných súborov cookie, pretože potom už nie je možné zaručiť základné funkcie našej webovej stránky. Internetový prehliadač však môžete nastaviť tak, aby sa súbory cookie neukladali na všetky webové stránky alebo aby sa obmedzovali len na určité webové stránky. Upozorňujeme však, že ak deaktivujete všetky súbory cookie, a teda aj požadované súbory cookie vo svojom internetovom prehliadači, musíte počítať s obmedzeným zobrazením stránky a čiastočne obmedzeným používateľským poradenstvom. Môže to sťažiť používanie našej stránky.

Naši poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi dôverne a používať ich len na poskytovanie služieb v našom mene. Viac informácií o online behaviorálnej reklame a vašich možnostiach voľby v súvislosti s takýmito postupmi nájdete na http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.networkadvertising.org/choices.

 

Potrebné/vyžadované súbory cookie

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné súbory cookie) alebo na zabezpečenie určitých funkcií, ktoré si želáte (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Máme oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, ukladanie príslušných súborov cookie je založené výlučne na tomto súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR); súhlas možno kedykoľvek odvolať. Právnym základom pre používanie potrebných súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie nám umožňujú získať vlastný prehľad o tom, ako sa naše webové stránky používajú, a umožňujú nám merať úspešnosť našich kampaní. To nám umožňuje neustále zlepšovať naše webové stránky v našom záujme aj v záujme vás ako používateľa. Meranie úspešnosti našich reklamných kampaní je pre nás základným prvkom kontroly efektívnosti nákladov a umožňuje nám tak udržiavať nízke poplatky. Právnym základom pre používanie funkčných súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Neklasifikované súbory cookie

Neklasifikované súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sa snažíme klasifikovať spolu s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookie.

 

Súbory cookie Flash

Flash cookie (alebo lokálny zdieľaný objekt, skrátene LSO, často nepresne nazývaný supercookie) je súbor cookie viazaný na prehrávač Adobe Flash Player, t. j. súbor, do ktorého sa ukladajú údaje súvisiace s používateľom v počítači používateľa na neskoršie načítanie príslušnou webovou stránkou alebo webovou aplikáciou pri surfovaní na internete. Súbory cookie Flash nie je ľahké spravovať v cieľovom počítači a zvyčajne majú dlhší čas uchovávania ako bežné textové súbory cookie. Použité súbory cookie flash by neboli zhromažďované vaším prehliadačom, ale zásuvným modulom flash. Okrem toho používame úložné objekty HTML5, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení. Tieto objekty ukladajú požadované údaje nezávisle od používaného prehliadača a nemajú automatickú platnosť. Ak nechcete, aby sa súbory cookie Flash spracúvali, musíte si nainštalovať príslušný doplnok (napr. stiahnuť Flash Cookies Cleaner 1.2 (softpedia.com)). Používaniu objektov úložiska HTML5 môžete zabrániť nastavením prehliadača do súkromného režimu. Odporúčame tiež, aby ste pravidelne ručne vymazávali súbory cookie a históriu prehliadača.

Nastavenia súborov cookie

Môžete zmeniť nastavenia súborov cookie a odmietnuť ich. Ak sa však rozhodnete zablokovať súbory cookie, nemusíte mať úplný prístup ku všetkým funkciám a stránkam našich webových stránok. Správa predvolieb

Upozorňujeme, že väčšina prehliadačov umožňuje spravovať nastavenia súborov cookie zmenou nastavení. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby: automaticky prijímal alebo odmietal všetky súbory cookie, automaticky prijímal alebo odmietal súbory cookie prvej strany a/alebo súbory cookie tretej strany, alebo vás upozornil pred nastavením súborov cookie, aby ste mali možnosť rozhodnúť sa, či chcete súbor cookie prijať alebo nie. Okrem toho môžete zvyčajne aktivovať automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača.

Preto ak súbory cookie najprv prijmete, ale neskôr si to rozmyslíte a budete ich chcieť vypnúť, môžete pomocou nastavení prehliadača odstrániť súbory cookie, ktoré sú už nastavené vo vašich elektronických zariadeniach, a/alebo zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby odmietal ďalšie súbory cookie alebo určité ďalšie súbory cookie. Okrem toho môžete nájsť komplexné informácie o tom, ako to implementovať v rôznych prehliadačoch, na adrese www.aboutcookies.org alebo navštíviť stránku http://www.youronlinechoices.com/, kde môžete spravovať reklamné súbory cookie umiestnené vo vašich zariadeniach.

Cookie Zásady

 

Súbory protokolov servera

Súbory protokolov servera sú anonymizované údaje, ktoré sa zhromažďujú pri prístupe na naše webové stránky. Tieto informácie neumožňujú vyvodzovať žiadne závery o vás alebo vašej osobe. Tieto informácie sú však potrebné z technických dôvodov na poskytovanie a prezentáciu obsahu webovej stránky. Tieto informácie sú potrebné aj na štatistické účely. Typické protokolové súbory obsahujú údaje a čas prístupu, množstvo údajov, použitý prehliadač vrátane verzie, použitý operačný systém, názov domény povereného poskytovateľa, stránku, z ktorej ste sa dostali na našu ponuku (URL odkazu) a vašu IP adresu. Pomocou týchto informácií môžeme poskytovať a neustále zlepšovať našu ponuku. Vyhradzujeme si tiež právo skontrolovať vyššie uvedené údaje, ak máme podozrenie na nezákonné používanie našej webovej stránky.

 

Používanie riešení tretích strán

Spoločnosť Mountain News používa služby Adobe Audience Manager, Google Analytics a Sentry, aby lepšie pochopila, ako používate naše stránky na rôznych zariadeniach, ktoré používate, a aby vám mohla poskytovať prispôsobené propagačné akcie.

Adobe Audience Manager

Používame Adobe Audience Managerov (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Írsko). Týmto spôsobom sa na základe sledovacieho pixelu vytvárajú pseudonymné profily používania, ktoré neumožňujú odvodiť žiadnu osobnú identifikáciu. Súčasťou profilu používania sú okrem iného tieto informácie:

– navštívené podstránky
– správanie pri surfovaní
– kliknuté reklamné plochy
– atď.

Možnosť vzniesť námietku a ďalšie informácie o predmete spracovania údajov sú k dispozícii v spoločnosti Adobe: http://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html.

 

Služba Google Analytics

Táto webová stránka používa službu „Google Analytics“, ktorú ponúka spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, na analýzu používania webovej stránky používateľmi. Služba používa „cookies“ – textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Informácie zozbierané pomocou súborov cookie sa zvyčajne odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

 

Na tejto webovej lokalite sa používa anonymizácia IP. IP adresa používateľa sa skracuje v rámci členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Toto skrátenie eliminuje osobný odkaz na vašu IP adresu. Podľa podmienok dohody o zdieľaní údajov medzi prevádzkovateľmi webových stránok a spoločnosťou Google Inc. používa spoločnosť Google Inc. zhromaždené informácie na vyhodnotenie používania webových stránok a aktivít a na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním internetu.

 

Máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookie do vášho zariadenia vykonaním príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Nie je zaručené, že budete mať prístup ku všetkým funkciám tejto webovej stránky bez obmedzení, ak váš prehliadač nepovoľuje súbory cookie.

 

Okrem toho môžete použiť zásuvný modul prehliadača, aby ste zabránili odosielaniu a používaniu informácií zozbieraných pomocou súborov cookie (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google Inc. Nasledujúce prepojenie vás presmeruje na príslušný doplnok: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk Tu nájdete ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

 

Sentry

Používame tiež službu Sentry, ktorú poskytuje spoločnosť Functional Software Inc. na zlepšenie technickej stability našich služieb a stránok prostredníctvom monitorovania stability systému a identifikácie chýb v kóde. Sentry slúži len na tieto účely a nevyhodnocuje údaje na reklamné účely. Všetky údaje používateľa, ako sú údaje o zariadení alebo čas chyby, sa zhromažďujú anonymne, nepoužívajú sa personalizovaným spôsobom a následne sa vymažú. Právnym základom pre používanie Sentry je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je užívateľsky prívetivý dizajn našich ponúk.

Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Sentry:

https://sentry.io/privacy/

https://sentry.io/legal/dpa/

 

Zverejnenie vašich osobných údajov

Spoločnosť Mountain News môže osobné údaje, ktoré zhromažďuje, poskytnúť tretím stranám na všetky vyššie uvedené účely alebo ich časť. Nižšie sú opísané okolnosti, za ktorých sa tak deje, ako aj kroky, ktoré podnikáme na obmedzenie spôsobov používania vašich osobných údajov.

 

Inzerenti, sponzori a reklamní a obchodní partneri

Spoločnosť Mountain News zdieľa anonymizované súhrnné demografické informácie (ako napríklad pohlavie, vek, príjem, záľuby a záujmy) a anonymizované informácie získané zo súborov cookie a podobných technológií s inzerentmi, sponzormi, propagačnými a obchodnými partnermi a zúčastnenými predajcami na webových stránkach, ktoré poskytujú možnosti online predaja. Žiadne osobné údaje sa nepredávajú ani nezdieľajú s týmito tretími stranami.

 

Poskytovatelia služieb

Vaše údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami, ktoré nám poskytujú podporné služby (napríklad spracovatelia kreditných kariet, zásielkové spoločnosti alebo webhostitelia) alebo nám pomáhajú predávať naše produkty a služby (napríklad poskytovatelia služieb pre e-mailové alebo textové správy). Tieto spoločnosti môžu potrebovať informácie o vás na vykonávanie svojich funkcií. Tieto spoločnosti môžu používať nami poskytnuté osobné údaje len na poskytovanie služieb, na ktoré sme ich zaviazali. Okrem toho zdieľame len tie informácie, ktoré potrebujú na vykonávanie konkrétnej služby alebo funkcie.

 

Ostatné pobočky Mountain News

Aby sme vám mohli poskytovať služby a prevádzkovať naše podnikanie, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť zdieľané s dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Mountain News vrátane súčasných alebo budúcich materských spoločností, pridružených spoločností, dcérskych spoločností a spoločností, ktoré majú so spoločnosťou Mountain News spoločné vlastníctvo, v súlade s týmito zásadami. Všetky spoločnosti Mountain News sú viazané týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Akcie partnerov

Môžeme obsahovať webové stránky, na ktorých sa môžete zaregistrovať na špeciálne propagačné akcie alebo služby ponúkané v spolupráci s našimi obchodnými partnermi. Keď takéto webové stránky zaradíme na naše stránky, jasne vám oznámime, že poskytujete informácie inej strane. Marketingové a propagačné informácie od iných spoločností, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, vám budeme posielať len vtedy, ak nám poviete, že chcete dostávať tento typ materiálov. Hoci spoločnosť Mountain News môže za túto službu dostávať od obchodných partnerov poplatok, Mountain News posiela tieto ponuky v mene obchodných partnerov a nezdieľa s nimi vašu e-mailovú adresu. Zasielanie týchto ponúk môžete kedykoľvek odmietnuť, ako je opísané nižšie.

 

V súvislosti s udalosťami súvisiacimi so spoločnosťou

V prípade zlúčenia, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, postúpenia, rozdelenia, prevodu alebo predaja či likvidácie celého nášho podniku alebo jeho časti, a to aj v súvislosti s konkurzným alebo podobným konaním, môžeme všetky osobné údaje preniesť príslušnej tretej strane. Vaše osobné údaje budú naďalej podliehať týmto zásadám.

 

V osobitných situáciách

Za určitých osobitných okolností môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak máme dôvod domnievať sa, že ich zverejnenie je potrebné na vašu identifikáciu alebo kontaktovanie, alebo ak vedieme súdne konanie proti niekomu, kto môže spôsobiť škodu vám, spoločnosti Mountain News alebo niekomu inému. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že to vyžaduje zákon, v reakcii na žiadosti orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu, v reakcii na žiadosti občianskych alebo správnych orgánov v súvislosti s prebiehajúcim občianskoprávnym konaním, vládnym orgánom alebo v rámci správnych vyšetrovaní alebo v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré vedie spoločnosť Mountain News.

 

Verejné príspevky

Ak dobrovoľne zverejníte osobné alebo iné informácie online v komunitnej oblasti (či už prostredníctvom stránok Mountain News alebo inej služby dostupnej online), tieto informácie môžu byť zhromažďované a používané inými osobami. Ak napríklad používate chat, fóra, nástenky alebo diskusné platformy alebo zverejňujete osobné údaje online (napríklad svoju e-mailovú adresu, fotografiu atď.), môžete dostávať nevyžiadané správy od iných používateľov. Spoločnosť Mountain News nemá kontrolu nad týmto používaním vašich osobných údajov.

 

Vaše práva

Máte právo kedykoľvek od nás požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame (článok 15 GDPR). Týka sa to aj príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, a účelu uchovávania. Okrem toho máte právo požadovať opravu podľa podmienok článku 16 GDPR a/alebo vymazanie podľa podmienok článku 17 GDPR a/alebo obmedzenie spracovania podľa podmienok článku 18 GDPR. Okrem toho môžete kedykoľvek požiadať o prenos údajov za podmienok uvedených v článku 20 GDPR za predpokladu, že údaje sú u nás stále uložené. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Právo na informácie

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o údajoch, ktoré sa o vás uchovávajú, ako aj o účele spracovania údajov a type ich použitia. V rámci vášho zákonného práva na informácie, blokovanie, vymazanie a opravu údajov, ktoré sú o vás uložené, vás budeme radi informovať.

Právo na vymazanie, zmenu alebo opravu

Ak boli vaše osobné údaje uložené nesprávne, máte právo požiadať o ich opravu alebo vymazanie.

Právo na obmedzenie

Máte právo požadovať, aby sa vaše osobné údaje spracúvali obmedzeným spôsobom, ak sú splnené zákonné podmienky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odvolať svoj súhlas s používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali tretej strane, ktorú určíte. V prípade spracúvania osobných údajov na plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. e GDPR) alebo na plnenie oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR) môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, s účinnosťou do budúcnosti. V prípade námietky sa musíme zdržať akéhokoľvek ďalšieho spracúvania vašich údajov na vyššie uvedené účely, pokiaľ neexistujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku

Za podmienok uvedených v článku 21 ods. 1 GDPR možno vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby.

 

Odkazy na webové stránky tretích strán

Naše stránky obsahujú priame odkazy na webové stránky tretích strán (napr. partnerov, od ktorých dostávame informácie o webkamerách alebo počasí). Na tieto webové stránky tretích strán sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

Niektoré webové stránky ponúkajú možnosť automaticky zdieľať svoje myšlienky, osobné údaje alebo skúsenosti s lyžovaním a snowboardingom na svojich platformách. Ak sa rozhodnete zdieľať informácie s webovými stránkami tretích strán, ako je Twitter alebo Facebook, informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať na týchto webových stránkach, nepodliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov. Mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov týchto webových lokalít, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či chcete zdieľať svoje údaje. Okrem toho by ste si mali skontrolovať nastavenia svojho konta na týchto

Okrem toho by ste si mali skontrolovať nastavenia svojho konta na týchto webových stránkach, aby ste sa uistili, že vám vyhovuje zdieľanie vašich informácií s publikom vybraným v danom konte.

 

Ochrana údajov v prípade detí

Na našich stránkach vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak sa domnievate, že nám dieťa mladšie ako 16 rokov poskytlo osobné údaje alebo si vytvorilo akýkoľvek účet, informujte nás o tom čo najskôr na adrese privacy@mountainnews.com, aby sme mohli jeho údaje vymazať.

 

Vaše voľby a povinnosti

Ak ste pôvodne súhlasili so zasielaním našich správ, máte možnosť prostredníctvom našich webových stránok rozhodnúť sa, že nebudete dostávať ďalšie správy, a to zaslaním e-mailu na adresu privacy@mountainnews.com alebo kliknutím na odkaz, ktorý vám umožní odhlásenie, ktorý sa nachádza na konci každej našej správy. Podnikneme komerčne primerané kroky, aby sme urýchlene vykonali vaše žiadosti o odhlásenie, ale propagačné informácie od nás môžete dostávať e-mailom až 10 dní.

Môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné kontaktné údaje neposkytovali tretím stranám, a to zaslaním e-mailu na adresu privacy@mountainnews.com.

Odhlásiť sa z reklám Google založených na záujmoch môžete na tejto webovej stránke: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Ak máte konto na niektorej z našich stránok, môžete spravovať svoje informácie a nastavenia ochrany osobných údajov prihlásením sa do svojho konta na danej stránke.

 

Môžete tiež požiadať o informácie o svojich osobných údajoch zhromaždených prostredníctvom našej stránky, o ich opravu alebo vymazanie, prípadne o opravu vecných nepresností. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, vzniesť námietku alebo obmedziť ďalšie spracovanie vašich osobných údajov bez toho, aby ste spochybnili akékoľvek predchádzajúce spracovanie. Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom a bežne používanom formáte.

 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu privacy@mountainnews.com. Ak chcete podať sťažnosť, pošlite e-mail s opisom svojej sťažnosti na adresu privacy@mountainnews.com a do predmetu uveďte „Súlad s ochranou osobných údajov“. Uveďte adresu URL príslušnej webovej stránky. Zástupca spoločnosti Mountain News preskúma vašu sťažnosť a odpovie na váš e-mail do 30 dní. Máte tiež právo podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov príslušnému orgánu na ochranu údajov.

 

Vyhlásenie pre obyvateľov Kalifornie

Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete mať určité ďalšie práva. Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, vám môže poskytnúť právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť Mountain News poskytla tretím stranám na účely priameho marketingu. Kalifornský obchodný a profesijný zákonník, článok 22581, umožňuje registrovaným maloletým používateľom požiadať o vymazanie určitého zverejneného obsahu. Ďalšie informácie alebo požiadavky získate na adrese privacy@mountainnews.com.

 

Zálohovanie a ukladanie údajov

Spoločnosť Mountain News zaviedla fyzické, technologické a organizačné záruky a bezpečnostné opatrenia určené na ochranu pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom alebo zverejnením vašich osobných údajov, ktoré sú pod našou kontrolou. Podnikáme tiež kroky na ochranu osobných údajov, ktoré zdieľame s tretími stranami, napríklad prostredníctvom zmluvných dohôd, ktoré upravujú dôvernosť údajov a účely, na ktoré sa majú používať. Upozorňujeme, že napriek nášmu úsiliu nie je žiadne bezpečnostné opatrenie dokonalé ani nepreniknuteľné. Môžete nám pomôcť tým, že budete vždy chrániť svoje heslá a udržiavať ich v bezpečí a nebudete používať rovnaké heslo pre rôzne aplikácie alebo stránky. Môžete sa chrániť a pomôcť nám znížiť riziko podvodu aj tým, že nám okamžite oznámite, ak máte podozrenie, že vaše používateľské meno alebo heslo bolo stratené, ukradnuté alebo použité bez povolenia.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas obdobia potrebného na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách. Osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na tieto účely, budú zničené alebo nezvratne anonymizované.

 

Zmeny a doplnenia Zásad

Tieto zásady môžeme z času na čas zmeniť a revidované zásady zverejníme na našich webových stránkach. Zmeny sa budú vzťahovať len na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme po zverejnení revidovaných zásad. Ak vykonáme podstatné zmeny v spôsobe zhromažďovania, používania alebo zverejňovania osobných údajov, oznámime vám to zverejnením jasného a viditeľného oznámenia na našich webových stránkach alebo priamou komunikáciou. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi bude váš ďalší prístup na stránky Mountain News alebo ich používanie po oznámení podstatných zmien týchto zásad predstavovať váš súhlas s akýmikoľvek zmenami a/alebo doplneniami. Ak to vyžaduje zákon, poskytneme vám samostatné oznámenie alebo získame samostatný súhlas so zmenami našich zásad ochrany osobných údajov alebo postupov.

 

Medzinárodný prenos dát

Sídlo spoločnosti Mountain News sa nachádza v Spojených štátoch. Vaše osobné údaje môžu byť prenášané, uchovávané alebo spracovávané spoločnosťami Mountain News alebo poskytovateľmi služieb tretích strán v Spojených štátoch alebo inde vo svete, ako je opísané v týchto zásadách. Normy ochrany údajov v týchto krajinách sa môžu líšiť od noriem v krajine, v ktorej máte bydlisko. Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), vaše osobné údaje sa môžu prenášať a/alebo sprístupňovať do krajín mimo EHP. Za týchto okolností uzavrieme štandardné zmluvné doložky, ktoré prijala Európska komisia, alebo sa budeme spoliehať na alternatívne právne základy, ako je napríklad Štít na ochranu súkromia, prípadne záväzné interné predpisy spoločnosti (ak naši partneri alebo poskytovatelia služieb zaviedli takéto interné pravidlá schválené európskymi orgánmi na ochranu údajov). Môžete sa na nás obrátiť so žiadosťou o ďalšie informácie alebo kópie príslušných dokumentov. Webové stránky spoločnosti Mountain News a servery, ktoré tieto stránky sprístupňujú po celom svete, sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických a všetky záležitosti týkajúce sa týchto stránok sa riadia zákonmi štátu Kalifornia v Spojených štátoch amerických, s výhradou záväzných právnych ustanovení platných vo vašej jurisdikcii.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov zabezpečenia údajov, kontaktujte nás:

Mountain News LLC
c/o  zástupca pre ochranu osobných údajov
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos CA 95032
privacy@mountainnews.com

 

Zástupca EÚ podľa článku 27 GDPR

PrighterGDPR-Rep by Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG
c/o Mountain News

Adresa:
Kriegerstraße 44
30161 Hannover
Nemecko

 

Zastupovanie dotknutých osôb v EÚ
Vážime si vaše súkromie a práva ako dotknutej osoby, a preto sme spoločnosť Prighter vymenovali za nášho zástupcu pre ochranu údajov a kontaktné miesto.

Spoločnosť Prighter vám poskytuje jednoduchý spôsob uplatňovania vašich práv súvisiacich s ochranou údajov (napr. žiadosti o prístup k osobným údajom alebo ich vymazanie). Ak nás chcete kontaktovať alebo uplatniť svoje práva na ochranu údajov prostredníctvom nášho zástupcu Prighter, navštívte stránku: https://prighter.com/q/16179855499

Prighter certificate of Art 27 representation

Dozorný orgán

Máte možnosť informovať sa o otázkach ochrany údajov alebo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Copyright © 1995-2023  Mountain News LLC.  All rights reserved.