Zásady ochrany osobných údajov

Globálne zásady ochrany osobných údajov Mountain News LLC

Zásady aktualizované 26. apríla 2021

Spoločnosť Mountain News LLC (ďalej len „spoločnosť Mountain News“, „my“, „náš“ alebo „nás“) prostredníctvom webových lokalít OnTheSnow, Skiinfo, MountainGetaway, Bergleben a aplikácie Ski & Snow Report (ďalej len ako naše „lokality“) je hlavným zdrojom informácií a správ o snehu a rezortoch pre milovníkov hôr. Vážime si vás ako zákazníka a vieme, že vám záleží na tom, ako sa vaše údaje zbierajú a používajú. Tieto zásady o ochrane osobných údajov (ďalej len „zásady o ochrane osobných údajov“ alebo „zásady“) vás informujú o tom, aké údaje zbierame a ako ich používame ako prevádzkovateľ údajov. Tieto zásady sú súčasťou podmienok používania, ktoré sú zverejnené na našich lokalitách. Tu si môžete prečítať Podmienky používania.

Zásady sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré zbierame, keď navštívite naše lokality. Keď používame pojem „osobné údaje“, máme na mysli údaje súvisiace s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou, či už priamo alebo nepriamo, ako napríklad celé meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie o polohe človeka. Ak sú ostatné údaje (ako preferencie spotrebiteľa) priamo spojené s osobnými údajmi, s týmito údajmi zaobchádzame tiež ako s osobnými údajmi.

 

 • Osobné údaje, ktoré zbierame

  Počas návštevy našich lokalít alebo pri komunikácii s nami (napr. cez telefón alebo e-mailom) zbierame nasledovné typy osobných údajov:

  • • identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie údaje),
  • • údaje o polohe (napr. údaje o polohe odosielané vaším zariadením),
  • • údaje o pripojení (napr. IP adresa, rýchlosť pripojenia, typ použitého prehliadača a informácie odosielané vašim prehliadačom, informácie o mobilnej sieti, údaje automaticky odosielané vaším zariadením),
  • • informácie o zariadení (napr. typ zariadenia, veľkosť obrazovky, operačný systém),
  • • údaje ohľadom vášho používania našich lokalít (napr. prehliadanie informácií, prezerané stránky, údery na klávesnici, čas strávený na stránkach, aktivita posúvania, informácie o klikoch/stlačeniach a pohyboch myšou),
  • • informácie súvisiace s vašimi preferenciami a záujmami, a
  • • demografické údaje (ako vek, pohlavie, čistá hodnota, preferencie pri lyžovaní/snowboardovaní a manželský stav, ale nezahŕňajúce osobitné kategórie osobných údajov podľa vymedzenia v Nariadení EÚ 2016/679).

  Všetky takéto údaje môžu byť zozbierané priamo od vás (napr. keď súhlasíte s prijímaním aktualizácií e-mailom, vytvoríte si účet, navštívite naše lokality prostredníctvom prihlásenia, zvolíte svoje obľúbené rezorty, odpovedáte na prieskum alebo zúčastníte sa internetových súťaží na jednej z našich lokalít) alebo nepriamo od vás. V druhom prípade nám nasledovné zdroje umožňujú získavať osobné údaje:

  • • keď vaše elektronické komunikačné zaradenia, ako inteligentné telefóny, tablety alebo počítače, automaticky odosielajú informácie,
  • • keď získame informácie od ďalších obchodných partnerov, ktorí majú povolenie na ich poskytnutie našej spoločnosti, a
  • • keď sú tieto informácie prístupné z verejných zdrojov.

  Okrem vyššie uvedeného môžeme kombinovať údaje, ktoré ste nám poskytli na našich lokalitách, a môžeme ukladať tieto údaje spolu vo vašom zákazníckom profile.

 • Ako používame vaše osobné údaje

  Vaše osobné údaje používame na poskytovanie produktov a/alebo služieb, o ktoré ste požiadali (napr. informačné letáky, e-maily a oznámenia), pričom sa všetky týkajú vzťahu medzi vami a nami, a na poskytovanie našich služieb:

  • • na poskytovanie produktov a/alebo služieb, o ktoré ste požiadali, najmä na kontrolu vašej totožnosti, ako aj na účely zásielok v prípade potreby.

  Tiež môžeme spracúvať vaše osobné údaje na účely uvedené nižšie, ktoré sú pre nás potrebné na sledovanie nášho oprávneného záujmu a poskytovanie vám kvalitných služieb a produktov:

  • • na účely bezpečnosti a predchádzania podvodom, ako aj na ochranu našich práv pri využití dostupných prostriedkov nápravy a presadzovania našich podmienok používania,
  • • na spravovanie našich systémov a ladenie a zlepšovanie výkonu a dostupnosti našich lokalít, a
  • • na zlepšenie našich lokalít, služieb a programov (ako napríklad zvýšenie možností interakcie používateľov s našimi lokalitami alebo navrhnutie nových rozložení našich lokalít).

  Okrem toho môžeme tiež, s vaším súhlasom, spracúvať vaše osobné údaje, vrátane údajov o polohe:

  • • aby sme vám mohli poskytovať marketingové oznámenia, odporúčania a špeciálne ponuky ohľadom našich produktov a služieb, ako aj produktov a služieb našich pridružených spoločností alebo tretích strán, ktoré by vás mohli zaujímať, a
  • • ako je podrobnejšie uvedené nižšie, na kombinovanie vašich údajov a zavedenie profilovacích činností s cieľom lepšie porozumieť vašim potrebám, očakávaniam a preferenciám a podľa toho vám poskytnúť obsah a cielenú reklamu.

  Prečítajte si nižšie uvedenú časť Vaše možnosti a práva, kde nájdete informácie ohľadom toho, ako môžete spravovať svoje možnosti a uplatniť svoje práva v súvislosti so svojimi údajmi.

 • Súbory cookie a technológie, inzerenti tretích strán

  Používame technológie ako súbory „cookie“, aby nám pomohli poskytovať prispôsobené služby a ako prostriedok na zber hodnoverných a konzistentných údajov o pohybe na internete. Súbor „cookie“ je údaj, ktorý sa odosiela na prehliadač používateľa z webového serveru a ukladá na pevný disk používateľa.

  Tieto súbory cookie spolu s ostatnými technológiami ako sledovacie pixly môžu používať aj obchodní partneri spoločnosti Mountain News a na spoločne označovaných webových lokalitách s cieľom lepšie porozumieť, ako používate naše produkty a lokality a poskytovať vám tak vhodnejšiu reklamu.

  Okrem toho môžeme používať inzertné spoločnosti tretích strán na prispôsobovanie reklám, ktoré vidíte na našich lokalitách, na iných webových lokalitách alebo na vašom mobilnom alebo inom zariadení. Tieto spoločnosti môžu používať súbory cookie, sledovacie pixly alebo iné technológie na zber informácií o vašom používaní našich lokalít a iných webových lokalít a aplikácií, vrátane najmä vašej IP adresy, webového prehliadača, informácií o mobilnej sieti, prezeraných stránkach, času stráveného na stránkach alebo v aplikáciách, a kliknutí na odkazy. Tieto informácie môžeme používať na analyzovanie dát, určenie obľúbenosti určitého obsahu, poskytovanie reklám a obsahu cieleného na vaše záujmy a lepšie porozumenie vašej činnosti na internete.

  Naši poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní k dôvernému uchovávaniu vašich osobných údajov a ich použitiu len na vykonávanie služieb v našom mene. Pre získanie bližších informácií o on-line behaviorálnej reklame, alebo ak chcete zistiť viac o vašich možnostiach súvisiacich s touto praxou, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.networkadvertising.org/choices.

  Svoje preferencie ohľadom súborov cookie môžete meniť a môžete si zvoliť možnosť odmietnuť ich. Avšak, ak sa rozhodnete zablokovať všetky súbory cookie, nemusíte mať úplný prístup k všetkým funkciám a stránkam na našich lokalitách.

  Väčšina prehliadačov vám umožňuje nastaviť svoje preferencie súborov cookie zmenami vo vašich nastaveniach. Svoj prehliadač môžete nastaviť na: (i) automatické prijímanie alebo odmietnutie súborov cookie, (ii) automatické prijímanie alebo odmietnutie súborov cookie prvej strany a/alebo súborov cookie tretích strán, alebo (iii) upozornenie predtým, ako budú uložené akékoľvek súbory cookie, takže dostanete na výber, či ste ochotní prijať súbor cookie alebo nie.

  Následne, ak súbory cookie prijmete a neskôr zmeníte svoj názor a budete chcieť zrušiť ich prijímanie, môžete použiť nastavenia svojho prehliadača na odstránenie už uložených súborov cookie na vašich elektronických zariadeniach a/alebo zmeniť nastavenia svojho prehliadača na odmietnutie akýchkoľvek ďalších súborov cookie alebo konkrétnych ďalších súborov cookie.

  Okrem toho môžete navštíviť stránku www.aboutcookies.org, ktorá obsahuje podrobnejšie informácie o tom, ako to urobiť v širokom spektre prehliadačov alebo stránku http://www.youronlinechoices.com/, ktorá vám umožní spravovať reklamné súbory cookie uložené na vašich zariadeniach.

  Spoločnosť Mountain News používa funkcie Adobe Audience Manager, Google Analytics, a Sentry  na lepšie porozumenie, ako používate naše lokality na rôznych zariadeniach, ktoré používate, a na poskytovanie vám prispôsobených propagačných akcií.

 • Sprístupnenie vašich osobných údajov

  Spoločnosť Mountain News môže sprístupniť osobné údaje, ktoré zbierame, tretím stranám na všetky vyššie uvedené účely alebo časť z nich. Tieto okolnosti sú uvedené nižšie spolu s opatreniami, ktoré vykonávame na obmedzenie spôsobu, akým sa používajú vaše osobné údaje.

  Inzerenti, sponzori a reklamní a obchodní partneri

   • Spoločnosť Mountain News poskytuje anonymné, agregované demografické údaje (ako rod, vek, mzda, koníčky a záujmy) a anonymné údaje získané zo súborov cookie a z podobných technológií inzerentom, sponzorom, reklamným a obchodným partnerom a zúčastneným predajcom na lokalitách, ktoré ponúkajú on-line predajné príležitosti. Žiadne osobne identifikovateľné údaje nie sú predávané ani poskytované žiadnej z týchto tretích strán.

  Poskytovatelia služieb

   • Vaše údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam, ktoré nám poskytujú podporné služby (ako spracovatelia kreditných kariet, poštové a zásielkové služby alebo prevádzkovatelia webových stránok) alebo nám pomáhajú obchodovať s našimi produktami a službami (ako predajcovia služieb odosielania e-mailov alebo textových správ). Tieto spoločnosti môžu potrebovať informácie o vás za účelom vykonávania svojich funkcií. Tieto spoločnosti sú oprávnené len na používanie osobných údajov, ktoré im poskytneme na účely poskytnutia služieb, na poskytovanie ktorých ich najímame. Okrem toho sprístupňujeme len informácie, ktoré potrebujú na poskytovanie konkrétnej služby alebo funkcie.

  Ďalšie pobočky spoločnosti Mountain News

   • S cieľom poskytovať vám služby a prevádzkovať naše podnikanie, môžu byť osobné údaje, ktoré zbierame, poskytované, v súlade s týmito zásadami, pobočkám spoločnosti Mountain News, vrátane súčasných alebo budúcich materských spoločností, pridružených spoločností, pobočiek a subjektov, ktoré zdieľajú spoločné vlastníctvo so spoločnosťou Mountain News. Všetky subjekty spoločnosti Mountain News sú viazané týmito zásadami na ochranu osobných údajov.

  Propagačné akcie partnerov

   • Môžeme uvádzať webové stránky, na ktorých sa môžete zaregistrovať na špeciálne propagačné akcie alebo služby poskytované v spolupráci s našimi obchodnými partnermi. Keď uvádzame stránky ako tieto na našich lokalitách, jasne vás upozorníme, že poskytujete informácie ďalšej strane. Tiež môžeme zariadiť, aby vám boli odosielané marketingové a propagačné informácie ďalších spoločností, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, a to len v prípade, ak nám poviete, že takýto druh materiálov si želáte dostávať. Hoci spoločnosť Mountain News môže za túto službu prijímať poplatky od obchodných partnerov, spoločnosť Mountain News odosiela tieto ponuky v mene obchodných partnerov a neposkytuje im vašu e-mailovú adresu. Prijímanie týchto ponúk môžete kedykoľvek zrušiť, ako je uvedené nižšie.

  V súvislosti s organizačnými zmenami v spoločnosti

   • V prípade fúzie, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, pridelenia, vedľajšieho podniku, prevodu alebo predaja, prípadne likvidácie časti alebo celej obchodnej časti, taktiež v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním, môžeme preniesť časť alebo všetky osobné údaje príslušnej tretej strane. Vaše osobné údaje sa i naďalej budú riadiť týmito zásadami.

  V osobitných prípadoch

   • V niektorých osobitných prípadoch môžeme sprístupniť vaše osobné údaje, ak máme dôvod veriť, že poskytnutie týchto údajov je potrebné pre vašu identifikáciu alebo kontaktovanie, alebo pre podanie žaloby proti niekomu, kto môže škodiť vám, spoločnosti Mountain News alebo inej osobe. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť, ak sme presvedčení, že si to vyžadujú právne predpisy, v reakcii na akúkoľvek žiadosť orgánov presadzovania práva v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov, v reakcii na občianske alebo správne orgány v súvislosti s prebiehajúcim občianskoprávnym konaním, vyšetrovaním vládnymi orgánmi alebo administratívnym vyšetrovaním, alebo v súvislosti s vyšetrovaním vykonávaným spoločnosťou Mountain News.

  Zverejňovanie príspevkov

  • Ak dobrovoľne poskytnete osobné alebo iné údaje on-line v akejkoľvek komunitnej oblasti (či na lokalitách spoločnosti Mountain News alebo v akejkoľvek inej službe dostupnej on-line), tieto údaje môžu byť zbierané a používané ostatnými. Napríklad, ak používate internetové fóra, diskusné priestory, tabule a nástenky, alebo ak zverejňujete osobné údaje on-line (ako napríklad svoju e-mailovú adresu, fotografiu atď.), môžete dostávať nevyžiadané správy od ostatných. Spoločnosť Mountain News nemá žiadnu kontrolu nad týmto používaním vašich osobných údajov.
 • Odkazy na webové lokality tretích strán

  Naše lokality obsahujú priame odkazy na lokality ponúkané tretími stranami (ako sú partneri, od ktorých získavame informácie z webových kamier alebo informácie o počasí). Na tieto lokality tretích strán sa nevzťahujú tieto zásady o ochrane osobných údajov.

  Niektoré z týchto lokalít vám môžu na svojich platformách ponúknuť automaticky možnosť, aby ste poskytli svoj názor, osobné údaje alebo zážitky z lyžovania a snowboardovania. Ak sa rozhodnete poskytnúť informácie na lokalite tretej strany, ako napríklad Twitter alebo Facebook, informácie, ktoré uvediete na týchto lokalitách sa neriadia týmito zásadami na ochranu osobných údajov. Mali by ste si prečítať zásady na ochranu osobných údajov týchto lokalít, aby ste sa rozhodli na základe aktuálnych informácií o tom, či chcete poskytnúť svoje údaje. Okrem toho by ste mali prejsť svoje nastavenia účtu na týchto lokalitách, aby ste sa uistili, že vám nevadí poskytovanie vašich údajov publiku, ktoré je k tomuto účtu priradené.

 • Ochrana osobných údajov detí

  Na našich lokalitách vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí vo veku menej ako 16 rokov.

  Ak máte podozrenie, že nám dieťa vo veku do 16 rokov poskytlo osobné údaje alebo si vytvorilo účet akéhokoľvek druhu, oznámte to na adrese privacy@mountainnews.com čo najskôr, aby mohli byť jeho údaje odstránené.

 • Vaše možnosti a práva

  Ak súhlasíte s prijímaním oznámení od nás, naše lokality vám ponúknu možnosť neprijímať budúce oznámenia po odoslaní e-mailu na adresu privacy@mountainnews.com alebo po kliknutí na odkaz, ktorý vám umožní odhlásiť sa a je uvedený v spodnej časti každého nášho oznámenia. Podnikneme primerané obchodné kroky na okamžité splnenie vašej požiadavky na odhlásenie, ale až po dobu do 10 dní môžete od nás naďalej e-mailom dostávať propagačné informácie.

  Môžete požiadať, aby sme neposkytovali vaše osobné kontaktné údaje tretím stranám zaslaním e-mailu na adresu privacy@mountainnews.com.

  Zo služby Google Interest Based Ads sa môžete odhlásiť na nasledovnej webovej lokalite: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

  Ak máte účet pre jednu z našich lokalít, údaje a preferencie ochrany súkromia môžete spravovať prihlásením sa do svojho účtu na danej lokalite.

  K vaším osobným údajom zhromažďovaným na našej lokalite sa môžete dostať, opraviť alebo odstrániť ich alebo opraviť faktické nepresnosti. Taktiež máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, namietať alebo zakázať ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov bez spochybnenia akéhokoľvek predchádzajúceho spracúvania. Máte právo prijímať svoje osobné údaje v štruktúrovanom a štandardnom formáte.

  Svoje vyššie uvedené práva môžete uplatniť odoslaním e-mailu na adresu privacy@mountainnews.com. Ak máte sťažnosť, pošlite nám e-mail s vašou sťažnosťou na adresu privacy@mountainnews.com a do predmetu správy uveďte „Dodržiavanie súladu s ochranou osobných údajov“. Uveďte URL danej lokality. Zástupca spoločnosti Mountain News posúdi vašu žiadosť a na váš e-mail odpovie do 30 dní. Taktiež máte právo na podanie sťažnosti ohľadom spracúvania vašich osobných údajov na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov.

 • Oznam pre obyvateľov Kalifornie

  Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte určité doplnkové práva. Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83 vám môže dovoliť požiadať o informácie ohľadom poskytnutia vašich osobných údajov spoločnosťou Mountain News tretím stranám na účely priameho marketingu tretích strán. Kalifornský obchodný zákonník a zákonník práce, oddiel 22581 povoľuje registrovaným používateľom, ktorí sú neplnoletí, požiadať o odstránenie určitého zverejneného obsahu a získať povolenie vymazať ho. Ďalšie informácie alebo informácie o tom, ako podať žiadosť získate na adrese privacy@mountainnews.com.

 • Bezpečnosť a uchovávanie údajov

  Spoločnosť Mountain News zaviedla fyzické, technologické a organizačné preventívne a bezpečnostné opatrenia určené na ochranu pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom, prípadne sprístupnením vašich osobných údajov, ktoré spravujeme Tiež prijímame opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré poskytujeme tretím stranám, napríklad uzatváraním zmluvných dohôd stanovujúcich dôvernosť informácií a účely, na ktoré sa tieto použijú. Napriek nášmu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé ani neprekonateľné. Môžete nám pomôcť tak, že svoje heslá budete vždy chrániť a uschovávať v bezpečí a nebudete používať rovnaké heslo pre rôzne aplikácie alebo lokality. Tiež sa môžete chrániť a pomôcť nám znížiť riziko podvodu, ak nám okamžite oznámite svoje podozrenia, že vaše používateľské meno alebo heslo sa stratilo, bolo odcudzené alebo použité bez súhlasu.

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu potrebnú na splnenie účelov, ktoré sú stanovené v týchto zásadách. Osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na tieto účely, budú zničené alebo nevratne anonymizované..

 • Zmeny v zásadách

  Tieto zásady môžeme priebežne upravovať a upravené zásady budú zverejnené na našich lokalitách. Zmeny sa budú vzťahovať len na osobné údaje, ktoré zhromaždíme po tom, ako boli upravené zásady zverejnené. Ak vykonáme podstatné zmeny v spôsobe, akým zbierame, používame alebo poskytujeme osobné údaje, oboznámime vás s tým zverejnením jednoznačného a viditeľne označeného oznámenia na našich lokalitách alebo prostredníctvom priamej komunikácie. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi váš ďalší prístup k lokalitám spoločnosti Mountain News alebo ich používanie po oznámení podstatných zmien v týchto zásadách nahradí súhlas k akýmkoľvek dodatkom a/alebo úpravám. Tam, kde si to vyžadujú právne predpisy, sa poskytuje oddelený oznam alebo vyžiada sa samostatný súhlas so zmenami v našich zásadách a postupoch na ochranu osobných údajov.

 • Medzinárodné prenosy údajov

  Sídlo spoločnosti Mountain News sa nachádza v Spojených štátoch amerických. Vaše osobné údaje môžu byť prenášané, uchovávané alebo spracúvané subjektmi spoločnosti Mountain News alebo poskytovateľmi služieb tretích strán v Spojených štátoch amerických alebo na iných miestach vo svete, ako je uvedené v týchto zásadách. Smernice o ochrane osobných údajov v týchto krajinách sa môžu líšiť od tých v krajine, v ktorej bývate. Ak bývate v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHS“), vaše osobné údaje môžu byť prenášané v rámci a/alebo sprístupnené z krajín mimo EHS. V takom prípade uzatvoríme modelové zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou alebo sa budeme opierať o alternatívne právne základy ako štít na ochranu osobných údajov, v prípade potreby, alebo záväzné podnikové pravidlá (v prípade, že naši partneri alebo poskytovatelia služieb prijali také interné zásady, ktoré schválili európske orgány na ochranu osobných údajov). Môžete nás kontaktovať ak máte záujem o podrobnejšie informácie alebo chcete získať kópie príslušných dokumentov. Webové lokality spoločnosti Mountain News a servery, ktoré sprístupňujú tieto lokality na celom svete, sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických a všetky záležitosti súvisiace s týmito lokalitami sa riadia právnymi predpismi štátu Kalifornia v Spojených štátoch amerických, sú predmetom záväzných právnych ustanovení platných vo vašej jurisdikcii.

 • Kontaktujte nás

  Ak máte otázky ohľadom týchto zásad na ochranu osobných údajov alebo našich postupov zabezpečenia údajov, kontaktujte nás:

Copyright © 1995-2021  Mountain News Corporation.  All rights reserved.