Slovenská lyžiarska sezóna sa pomaly rozbehla a v posledných dňoch roka sa lyžovalo už vo viac ako 20 lyžiarskych strediskách. Tie sa však s novým rokom pre závažnú pandemickú situáciu dočasne zatvorili. Otvoriť ich môže len zlepšenie súčasného stavu.

----- AKTUALIZÁCIA k 8.2.2021 -----

Od 8 februára začína platiť COVID Automat

Slovensko sa aj naďalej nachádza v núdzovom stave, ktorý bol 8.2. predĺžený o ďalších 40 dní. Do platnosti vstupuje COVID Automat, ktorý definuje stupne výstrahy pred pandemickým rizikom. Slovensko sa aktuálne nachádza v najvyššom stupni výstrahy. Lyžiarske strediská, ktorých prevádzka je od 1. januára 2021 zakázaná, ani hotely či reštaurácie sa za týchto podmienok otvoriť nemôžu. 

Pre povolenie prevádzky lyžiarskych stredísk je potrebné, aby výstraha v COVID Automate klesla aspoň o jeden stupeň. To však závisí od počtu pacientov, hospitalizovaných v nemocniciach kvôli covidu, ako aj od počtu pozitívnych prípadov.

Súčasne vstupuje do hry tzv. Regionálny semafór, ktorý špecifikuje rozdieľy po jednotlivých okresoch, a tým definuje aj väčšiu či menšiu mieru opatrení v danej lokalite.

Pre celú republiky naďalej platí zákaz vychádzania od piatej hodiny ráno do jednej hodiny v noci, opustiť domov je možné len za účelom dochádzky do zamestnania (s potvrdením od zamestnávateľa a negatívnym testom každých 7 dní), zaobstarania základných životných potrieb, starostlivosti o osobu blízku, venčenia psa či mačky a za účelom pobytu v prírode, to však bez testu len v rámci okresu. Tí, ktorí chcú za pobytom v prírode cestovať do iného okresu, musí sa vedieť preukázať certifikátom o negatívnom teste. Samozrejme je naďalej potrebné dodržiavať aj ďalšie platné epidemické nariadenia, týkajúce sa odstupov a nosenia rúšok na verejnosti. 

COVID-19 » Obecné pravidlá na Slovensku

Slovensko sa teraz nachádza v režime zákazu vychádzania s pár výnimkami. Tento stav je platný od 18. decembra. Zakázané sú všetky hromadné podujatia, zatvorené sú všetky maloobchodné prevádzky a služby ako divadlá, kaderníctva, autoškoly, kúpaliská či fitness).

Od 1. januára vstúpili do platnosti viaceré sprísnené opatrenia. Platí zákaz vzájomných návštev osôb, ktoré spolu nežijú v spoločnej domácnosti, ako aj ich stretávanie sa. Takisto prišlo k zatvoreniu kostolov a lyžiarskych stredísk aj k obmedzeniu pohybu len v rámci okresu.

Cestovanie

Platí prísny zákaz vychádzania s niekoľkými výnimkami ako:

- cesta do zamestnania, ktoré nemožno vykonávať formou práce z domu (avšak s potvrdením zamestnávateľa a negatívnym testom)
- cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb
- cesta na poštu, pohreb, svadbu, krst, k lekárovi, na test
- cesta za účelom starostlivosti o osobu blízku, zverené zviera
- pobyt v prírode - v rámci okresu bez nutnosti testu, mimo okres s povinnosťou preukázať sa negatívnym certifikátom
Viac o zákaze vychádzania si prečítajte na oficiálnej stránke korona.gov.sk/zakaz-vychadzania

Zakrytie úst a nosa

Povinnosť zakrývať si nos a ústa platí na všetkých verejných priestranstvách v intraviláne obce aj vo vnútorných priestorách verejných budov a zariadení.

Bary a reštaurácie

Reštaurácie a bary sú zatvorené a jedlá a nápoje možno objednať len rozvozom alebo kúpiť pri výdajnom okienku. Konzumácia v interiéri aj exteriéri (pred reštauráciou) je zakázaná.

Obchody a supermarkety

Obchody sú nateraz zatvorené, s výnimkou obchodov s potravinami, drogérie a lekární. V supermarketoch je zákazné predávať nepotravinový tovar. V obchodoch platí obmedzenie 1 osoba na 15m². Zavedené sú "hodiny pre seniorov" - v pracovných dňoch denne medzi 9-11 hod.