V čase, keď sa blíži koniec druhého zimného mesiaca, sa otvára priestor pre prvé úvahy o rámcovom vývoji počasia počas nadchádzajúcej jari. V predkladanom článku si všimneme sezónne výhľady relevantných numerických modelov a sprostredkujeme tak predstavu o poveternostnom rámci, v ktorom sa s istou mierou neistoty bude odvíjať počasie v mesiacoch marec, apríl a máj 2020.

 

Aká je zima 2019/2020

Zima 2019/2020 sa z hľadiska poveternostných situácií a udalostí zatiaľ javí ako neatraktívna. Počasie v jej doterajšom priebehu vykazuje prevažne inverzný charakter. Nižšie polohy sú preto často zahalené hmlou alebo ukryté pod nízkou inverznou oblačnosťou a vyššie polohy sú veľa razy zaliate slnečným svitom. Inverzné zvrstvenie ovzdušia zabezpečuje v nižších polohách dojem akej-takej zimy, ale na horách je evidentné, že zima 2019/2020 je poznačená dominujúcim výškovým prúdením teplých vzduchových hmôt.

 

Aká bude jar 2020?

V tomto kontexte ponúka sa napríklad otázka, či nadchádzajúce jarné mesiace (marec, apríl, máj) budú pokračovať v súčasnom prevládajúcom veľkopriestorovom nastavení, t.j. s častým vplyvom vysokého tlaku vzduchu a dominujúcim prúdením teplého vzduchu, alebo či je potrebné sa pripraviť na vlhkú a relatívne chladnú jar.

Pri prvých odhadoch vývoja počasia v jarnom období 2020 ponúkame výstupy numerických modelov ECMWF, UKMO a CFSv2.

 

NUMERICKÝ MODEL ECMWF

Obrázok 1 je simuláciou anomálií (odchýlok) geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa (geopotenciálna výška hladiny 500 hPa určuje, v akej nadmorskej výške "sa nachádza" úroveň tlaku vzduchu 500 hPa) voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok. Na základe tejto simulácie si možno utvoriť predstavu o očakávaných veľkopriestorových barických (tlakových) pomeroch.

 Anomálie geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa v platnosti pre jar 2020 ako celok (ECMWF)

 
Obr. 1:
 Anomálie geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa v platnosti pre jar 2020 ako celok (ECMWF)

 

Podľa obrázka 1 môžeme usudzovať, že nad Európou bude prevládať oblasť vysokého tlaku vzduchu. Výsledkom tohto nastavenia by boli anomálie prízemných (2 m) teplotných pomerov voči normálu také, aké ich demonštruje obrázok 2. 

 Anomálie prízemných (2 m) teplotných pomerov voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok (ECMWF)

Obr. 2: Anomálie prízemných (2 m) teplotných pomerov voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok (ECMWF)  

 

Je zrejmé, že numerický model ECMWF kalkuluje s teplotne nadpriemernou jarou 2020 v platnosti pre európsky kontinent.

 

NUMERICKÝ MODEL UKMO

 

Obrázok 3 je simulácia anomálií geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok.


 Anomálie geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa v platnosti pre jar 2020 ako celok (UKMO)

Obr. 3: Anomálie geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa v platnosti pre jar 2020 ako celok (UKMO)

 

Výsledkom simulácie numerického modelu UKMO (obrázok 3) je podobný veľkopriestorový poveternostný vzor, aký máme k dispozícii z pera modelu ECMWF (obrázok 1).

Predmetnému veľkopriestorovému vzoru (obrázok 3) zodpovedá simulácia anomálií prízemných (2 m) teplotných pomerov voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok (obrázok 4).

 Anomálie prízemných (2 m) teplotných pomerov voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok (UKMO)

Obr. 4: Anomálie prízemných (2 m) teplotných pomerov voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok (UKMO)   

 

➽ Aj numerický model UKMO (obrázok 4ponecháva Európu v nadpriemerne teplej jari 2020.

 

NUMERICKÝ MODEL CFSv2

➽ Podobne ako vyššie citované numerické modely, i model CFSv2 favorizuje nadpriemerne teplú jar 2020 (aj) v oblasti európskeho vnútrozemia. Uvedené dokumentuje obrázok 5 a obrázok 6.

 Anomálie geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa v platnosti pre jar 2020 ako celok (CFSv2)

Obr. 5: Anomálie geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa v platnosti pre jar 2020 ako celok (CFSv2)

 Anomálie prízemných (2 m) teplotných pomerov voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok (CFSv2)

Obr. 6: Anomálie prízemných (2 m) teplotných pomerov voči normálu v platnosti pre jar 2020 ako celok (CFSv2)

 

SUMARIZÁCIA

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že numerické modely sa vo veci rámcového vývoja poveternosti v platnosti pre jar 2020 (mesiace marec, apríl a máj) zhodujú v dvoch aspektoch:

» v rámci európskej pevniny budú panovať skôr suchšie pomery

» v rámci európskej pevniny budú prevládať teplotne nadpriemerné pomery.

Predmetný výhľad v platnosti pre jar 2020 z pera numerických modelov prekvapuje azda len nemnohých. Už sa totiž stalo takpovediac pravidlom, že nadpriemerne teplý charakter počasia dominuje nad teplotným podpriemerom a nezriedka i priemerom. Výhodou tejto skutočnosti je snáď to, že jarné mesiace v znamení častého slnečného svitu a relatívne vysokých teplôt vzduchu sú veľmi príjemnou poveternostnou realitou.

 

Článok s láskavým dovolením preberáme z portálu meteoinfo.sk.