V niektorých krajinách hrozia za lyžovanie bez prilby pokuty! Pripravili sme pre vás prehľad, ako je nosenie lyžiarskej helmy upravené v jednotlivých európskych krajinách.

 

Na   slovenských zjazdovkách platí od roku 2015 povinnosť nosenia prilby pre deti do 15 rokov veku.

V  Poľsku platí rovnaká povinnosť pre deti a mladistvých až do 16 rokov veku.

V  Česku zatiaľ povinnosť lyžiarskej prilby nie je definovaná zákonom, hoci sa o jej zavedení už dlho hovorí. 

 Rakúsko nemá v tomto ohľade jednotné pravidlá. Prilby sú vyžadované v prípade detí do 15 rokov vo všetkých spolkových krajinách, okrem Tirolska a Vorarlberska.

 Talianska legislatíva umožňuje za jazdu bez helmy udeliť pokutu 200 EUR - povinnosť mať prilbu sa vzťahuje na lyžiarov a snowboardistov do 14 rokov veku.

V  Nemecku je prilba dobrovoľná (hoci odporúčaná).

V  Chorvátsku Slovinsku je helma povinná do 15 rokov veku lyžiara.

Vo Švajčiarsku ani vo  Francúzsku neexistujú žiadne obecne platné predpisy, ktoré by definovali povinnosť lyžovania či snowboardingu v prilbe. Niektoré francúzske lyžiarske strediská však vydali vlastné predpisy, preto je vždy důležité sledovať všetky podstatné informácie priamo v stredisku, kde budete lyžovať.