Slovenská legislatíva po novom ustanovuje povinnosť pre každého lyžiara mladšieho ako 15 rokov chrániť si hlavu ochrannou prilbou.

Kým v okolitých krajinách, najmä v alpskom priestore, je povinnosť používať pri lyžovačke prilbu už dávno samozrejmosťou, na Slovensku doteraz takéto striktné pravidlá neplatili. To sa však od poloviny novembra mení! Novo prijatý zákon č. 274/2015, ktorým sa o.i. mení zákon o Horskej záchrannej službe, obsahuje nový paragraf, ktorý jasne definuje "povinnosti osoby na lyžiarskej trati". Článok (6) tohto paragrafu potom ustanovuje, že povinnosť chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou má každý lyžiar mladší ako 15 rokov.

Citácia zo zákona č. 274/2015, ktorý nadobudol účinnosť 15. novembra 2015:

 

§ 8a

Povinnosti osoby na lyžiarskej trati

(1) Osoba na lyžiarskej trati je povinná
     a) správať sa tak, aby neohrozila život, zdravie alebo majetok,
     b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. d),
     c) dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

(2) Lyžiar a snoubordista (ďalej len "lyžiar") sú povinní prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

(3) Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

(4) Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.

(5) Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, je povinný také miesto urýchlene opustiť, ak je to možné.

(6) Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.(7) Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako 15 rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.

(8) Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 8 ods. 1 písm. d), ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate. Mimo prevádzkového času možno vstupovať na lyžiarsku trať, ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate.

 

  

➽ Náš tip: Pokiaľ vaše deti nemajú vlastnú lyžiarsku prilbu a ste iba dovolenkoví lyžiari, oplatí sa vám využiť služieb požičovne lyžiarskeho výstroja priamo v stredisku, v ktorom chcete lyžovať. Ušetríte peniaze za nákup prilby, ktorej veľkosť sa práve pri deťoch neustále mení.

Ak si chcete novú prilbu zadovážiť, prečítajte si naše rady, ako postupovať pri ich výbere: ➽ Ako si správne vybrať prilbu