Rakúsko Sneh

Vleky Zjazdovky Výška snehu Čerstvý sneh
0 / 5   0cm Uzavreté  
6 / 56 73km/170km 108cm 0cm (21/4)  
57 / 88 167km/305km 280cm 0cm (21/4)  
0 / 20 0km/61.6km N/A Uzavreté  
59 / 88 175km/305km 485cm 0cm (20/4)  
0 / 27 0km/77km 0cm Uzavreté  
0 / 24 0km/103km 130cm Uzavreté  
0 / 3   0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/12km 0cm Uzavreté  
0 / 45 0km/120km N/A Uzavreté  
16 / 17 39km/41km 295cm 0cm (21/4)  
0 / 32 0km/120km 0cm Uzavreté  
0 / 70 0km/270km 0cm Uzavreté  
10 / 17 0km/43km 90cm Uzavreté  
0 / 45 0km/109km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/40km 0cm Uzavreté  
/ 90 0km/284km N/A Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
0 / 65 0km/196km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/25.6km 0cm Uzavreté  
6 / 7 19km/21.8km 310cm Uzavreté  
18 / 24 105km/110km 155cm 0cm (21/4)  
23 / 31 120.7km/144km 321cm 0cm (21/4)  
0 / 52 0km/143km 130cm Uzavreté  
0 / 15 0km/55km 0cm Uzavreté  
0 / 12 0km/36km 0cm Uzavreté  
0 / 9   0cm Uzavreté  
18 / 20 57km/60km 395cm 0cm (21/4)  
0 / 36 0km/88km 0cm Uzavreté  
39 / 45 209km/238km 130cm 0cm (21/4)  
0 / 9   120cm Uzavreté  
0 / 10 0km/42km 0cm Uzavreté  
0 / 11 0km/22km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/37km 0cm Uzavreté  
0 / 57 0km/136km 0cm Uzavreté  
0 / 13 0km/75km 0cm Uzavreté  
0 / 52 0km/143km N/A Uzavreté  
0 / 8 0km/20km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/12km 100cm Uzavreté  
6 / 6   290cm 0cm (21/4)  
0 / 2 0km/1km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
0 / 68 0km/214km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
21 / 25 36km/45km 400cm 0cm (21/4)  
0 / 14 40km/42km 170cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
/ 21   N/A Uzavreté  
0 / 9 0km/34km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/27km 0cm Uzavreté  
18 / 26 80km/100km 180cm 0cm (21/4)  
0 / 16 0km/43km 290cm Uzavreté  
/ 43 0km/120km N/A Uzavreté  
0 / 15 0km/45.2km N/A Uzavreté  
0 / 6 0km/28km 0cm Uzavreté  
8 / 9 14.4km/17.4km 410cm 0cm (21/4)  
0 / 30 0km/110km 150cm Uzavreté  
0 / 12 0km/25km 90cm Uzavreté  
0 / 13 0km/32km 0cm Uzavreté  
1 / 14 20km/42km 100cm 0cm (21/4)  
0 / 10 0km/31km 0cm Uzavreté  
/ 7   N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/11km 0cm Uzavreté  
0 / 12 0km/41.1km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/7km 0cm Uzavreté  
0 / 11 0km/4.2km 80cm Uzavreté  
0 / 8 0km/38km 170cm Uzavreté  
0 / 4 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/13.5km 0cm Uzavreté  
0 / 15 0km/41.6km 0cm Uzavreté  
0 / 3   0cm Uzavreté  
88 / 88 303km/305km 195cm Uzavreté  
0 / 7 0km/10.7km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/28km 220cm Uzavreté  
0 / 6 0km/18km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/12.3km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/19km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/24km 0cm Uzavreté  
0 / 8 19km/19km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/9km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/8km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/4km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/6km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/2.5km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/8km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/8km N/A Uzavreté  
0 / 4 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/16km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/9km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/40km 270cm Uzavreté  
0 / 9   0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
10 / 12 0km/36km 200cm Uzavreté  
0 / 4 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/36km 0cm Uzavreté  
5 / 5 4km/4km 540cm 0cm (21/4)  
0 / 6 0km/12km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/21.5km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/11.3km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/7km N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/3km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/5.4km 0cm Uzavreté  
0 / 5   0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/50km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 36 0km/88.1km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/27km 0cm Uzavreté  
0 / 6   0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/11km 276cm Uzavreté  
0 / 10 0km/21km 0cm Uzavreté  
10 / 11 0km/18.8km 220cm Uzavreté  
5 / 5 0km/16km 160cm Uzavreté  
0 / 8 0km/27.5km 0cm Uzavreté  
59 / 88 167km/305km 335cm 0cm (21/4)  
0 / 52 0km/143km 130cm Uzavreté  
/ 19   N/A Uzavreté  
6 / 8 20km/23km 219cm 0cm (21/4)  
0 / 12 0km/55km 150cm Uzavreté  
/ 90 0km/284km N/A Uzavreté  
0 / 7 0km/20.6km 0cm Uzavreté  
/ 14   N/A Uzavreté  
0 / 6 0km/22.5km 0cm Uzavreté  
/ 9   N/A Uzavreté  
0 / 8 0km/25.3km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/13km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/5km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/9km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/24km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/24km 100cm Uzavreté  
0 / 6 0km/30km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/41km 0cm Uzavreté  
0 / 19 0km/62km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
/ 5 0km/12.8km N/A Uzavreté  
0 / 8 0km/17km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/20km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/14km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
0 / 52 0km/143km 110cm Uzavreté  
0 / 8 0km/10km N/A Uzavreté  
0 / 7 0km/23km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/17.3km N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/3km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/22km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/4km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/6km N/A Uzavreté  
0 / 11 0km/37km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/9km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/12.2km 0cm Uzavreté  
5 / 5 6km/11km 110cm Uzavreté  
0 / 9 0km/44km N/A Uzavreté  
0 / 4 0km/9km 0cm Uzavreté  
0 / 17 42km/42km 0cm Uzavreté  
0 / 45 0km/120km 0cm Uzavreté  
12 / 13 42km/42km 110cm Uzavreté  
0 / 7 0km/10km 80cm Uzavreté  
0 / 5 0km/10.5km 0cm Uzavreté  
1 / 2 0km/2km 111cm 0cm (21/4)  
0 / 6 0km/11km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/27km 100cm Uzavreté  
0 / 3   0cm Uzavreté  
/ 17   N/A Uzavreté  
0 / 5 0km/30km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/10km 0cm Uzavreté  
5 / 5 13.5km/13.5km 130cm Uzavreté  
0 / 4 0km/11km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/14km 0cm Uzavreté  
0 / 5   0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 2 0km/2km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/5km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/14km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/5km 20cm Uzavreté  
0 / 6 0km/16km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/25km N/A Uzavreté  
0 / 35 0km/140km 180cm Uzavreté  
0 / 3 0km/3km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/27km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/33km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/46km 170cm Uzavreté  
0 / 16 0km/70km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/25km 0cm Uzavreté  
0 / 26 0km/45km 140cm Uzavreté  
0 / 8 0km/13km N/A Uzavreté  
0 / 7 0km/22km 0cm Uzavreté  
0 / 2 0km/2km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/4km 0cm Uzavreté  
/ 5 0km/16km N/A Uzavreté  
0 / 5 0km/12km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/22.4km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/13km 0cm Uzavreté  
0 / 29 0km/109km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 2   0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/12km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/32.5km 0cm Uzavreté  
0 / 2 0km/1km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/23.7km 0cm Uzavreté  
0 / 6   0cm Uzavreté  
0 / 15 0km/20.4km 100cm Uzavreté  
0 / 4 0km/9km 0cm Uzavreté  
0 / 1 0km/3.5km 0cm Uzavreté  
0 / 3   0cm Uzavreté  
0 / 1 0km/1km 0cm Uzavreté  
3 / 3 16km/18km 170cm 0cm (21/4)  
/ 90   N/A Uzavreté  
14 / 46 35km/138km 305cm Uzavreté  
0 / 52 0km/143km N/A Uzavreté  
Informácie o počasí a snehových podmienkach pochádzajú z lyžiarskych stredísk.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.