Rakúsko Sneh

Vleky Zjazdovky Výška snehu Čerstvý sneh
0 / 5   0cm Uzavreté  
0 / 54 0km/179km 0cm Uzavreté  
0 / 88 0km/305km 0cm Uzavreté  
2 / 20 0km/61.6km 0cm Uzavreté  
0 / 88 0km/305km 0cm Uzavreté  
0 / 27 0km/77km 0cm Uzavreté  
0 / 24 0km/103km 0cm Uzavreté  
0 / 3   10cm Uzavreté  
0 / 8 0km/12km 0cm Uzavreté  
0 / 45 0km/120km N/A Uzavreté  
0 / 17 0km/41km 0cm Uzavreté  
0 / 33 0km/120km 0cm Uzavreté  
0 / 70 0km/270km 0cm Uzavreté  
0 / 17 0km/43km 0cm Uzavreté  
0 / 46 0km/109km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/40km 0cm Uzavreté  
/ 90 0km/284km N/A Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
0 / 65 0km/196km 20cm Uzavreté  
0 / 10 0km/21.1km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/21.8km 20cm Uzavreté  
0 / 24 105km/110km 0cm Uzavreté  
0 / 31 0km/144km 26cm Uzavreté  
5 / 52 0km/143km N/A Uzavreté  
0 / 15 0km/55km 0cm Uzavreté  
0 / 12 0km/36km 0cm Uzavreté  
0 / 9   0cm Uzavreté  
11 / 20 18km/60km 65cm 0cm (25/9)  
0 / 36 0km/88km 0cm Uzavreté  
0 / 45 0km/239km 0cm Uzavreté  
0 / 9   0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/42km 0cm Uzavreté  
0 / 11 0km/22km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/37km 0cm Uzavreté  
0 / 58 0km/139km 0cm Uzavreté  
0 / 13 0km/75km 0cm Uzavreté  
5 / 52 0km/143km N/A Uzavreté  
0 / 7 0km/20km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/12km 0cm Uzavreté  
3 / 6   15cm 0cm (25/9)  
0 / 2 0km/1km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
0 / 68 0km/214km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
3 / 25 0km/45km 10cm Uzavreté  
0 / 15 0km/42km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
/ 21   N/A Uzavreté  
0 / 9 0km/34km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/27km 0cm Uzavreté  
/ 26 0km/100km N/A Uzavreté  
0 / 16 0km/43km 0cm Uzavreté  
/ 43 0km/120km N/A Uzavreté  
0 / 15 0km/45.2km N/A Uzavreté  
0 / 6 0km/28km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/17.4km 40cm Uzavreté  
0 / 30 0km/110km 0cm Uzavreté  
0 / 12 0km/25km 0cm Uzavreté  
0 / 13 0km/32km 0cm Uzavreté  
0 / 14 0km/42km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/31km 0cm Uzavreté  
/ 7   N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/11km 0cm Uzavreté  
0 / 12 0km/41.1km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/7km 0cm Uzavreté  
1 / 11 0km/4.7km N/A Uzavreté  
1 / 8 0km/38km N/A Uzavreté  
0 / 5 0km/16km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/13.5km 0cm Uzavreté  
0 / 15 0km/41.6km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 88 0km/305km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/10.7km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/28km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/18km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/12.3km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/19km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/24km 0cm Uzavreté  
0 / 9 19km/19km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/11km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/8km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/4km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/6km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/2.5km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/7.5km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/8km N/A Uzavreté  
0 / 4 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/16km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/9km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/40km 0cm Uzavreté  
0 / 9   0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 12 0km/39km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 12 0km/45km 0cm Uzavreté  
1 / 5 0km/4km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/12km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/21.5km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/13km 0cm Uzavreté  
1 / 4 0km/7km N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/3km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/5.4km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/50km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
/ 39   10cm Uzavreté  
0 / 5 0km/16.8km 0cm Uzavreté  
0 / 6   0cm Uzavreté  
3 / 6 0km/11km N/A Uzavreté  
0 / 10 0km/21km 0cm Uzavreté  
0 / 11 0km/18.8km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/15.6km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/27.5km 0cm Uzavreté  
/ 88 0km/305km N/A Uzavreté  
5 / 52 0km/143km N/A Uzavreté  
/ 19   N/A Uzavreté  
0 / 8 0km/23km 0cm Uzavreté  
0 / 12 0km/55km 10cm Uzavreté  
/ 90 0km/284km N/A Uzavreté  
0 / 7 0km/21km 0cm Uzavreté  
/ 14   N/A Uzavreté  
0 / 6 0km/22.5km 0cm Uzavreté  
/ 9   N/A Uzavreté  
0 / 8 0km/25.3km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/13km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/5km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/12km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/24km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/24km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/32km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/41km 0cm Uzavreté  
0 / 19 0km/62km 0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
/ 5 0km/12.8km N/A Uzavreté  
0 / 8 0km/17km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/20km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/14km 0cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
6 / 52 0km/143km N/A Uzavreté  
0 / 8 0km/10km N/A Uzavreté  
0 / 7 0km/22km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/17.3km N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/3km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/22km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/4km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/6km N/A Uzavreté  
0 / 11 0km/37km 10cm Uzavreté  
0 / 4 0km/5.5km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/12.2km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/11km 0cm Uzavreté  
3 / 9 0km/44km N/A Uzavreté  
0 / 4 0km/9km 0cm Uzavreté  
0 / 17 42km/42km 0cm Uzavreté  
0 / 45 0km/120km 0cm Uzavreté  
0 / 13 0km/42km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/10km 0cm Uzavreté  
0 / 5 0km/10.5km 0cm Uzavreté  
0 / 2 0km/2km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/11km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/27km 0cm Uzavreté  
0 / 5   0cm Uzavreté  
/ 17   10cm Uzavreté  
0 / 5 0km/30km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/10km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/13.5km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/11km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/14km 0cm Uzavreté  
0 / 5   0cm Uzavreté  
0 / 4   0cm Uzavreté  
0 / 2 0km/2km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/5km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/14km 0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/5km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/16km 0cm Uzavreté  
0 / 9 0km/25.5km N/A Uzavreté  
0 / 35 0km/140km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/3km 0cm Uzavreté  
0 / 6 0km/27km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/33km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/46km 0cm Uzavreté  
0 / 16 0km/70km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/25km 0cm Uzavreté  
1 / 25 0km/45km N/A Uzavreté  
1 / 8 0km/13km N/A Uzavreté  
0 / 7 0km/22km 0cm Uzavreté  
0 / 2 0km/2km 0cm Uzavreté  
0 / 3 0km/4km 0cm Uzavreté  
/ 5 0km/16km N/A Uzavreté  
0 / 5 0km/12km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/22.4km 0cm Uzavreté  
0 / 8 0km/13km 0cm Uzavreté  
0 / 29 0km/109km 0cm Uzavreté  
0 / 6   0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/15km 0cm Uzavreté  
0 / 3   0cm Uzavreté  
0 / 4 0km/11km 0cm Uzavreté  
0 / 10 0km/32.5km 0cm Uzavreté  
0 / 2 0km/1km 0cm Uzavreté  
0 / 7 0km/23.7km 0cm Uzavreté  
0 / 6   0cm Uzavreté  
1 / 14 0km/18.3km N/A Uzavreté  
0 / 4 0km/12.5km 0cm Uzavreté  
0 / 1 0km/3.5km 0cm Uzavreté  
0 / 3   0cm Uzavreté  
0 / 2 0km/1km 0cm Uzavreté  
0 / 3   10cm Uzavreté  
/ 90   N/A Uzavreté  
0 / 46 0km/138km 0cm Uzavreté  
5 / 52 0km/143km N/A Uzavreté  
0 / 3 0km/5km N/A Uzavreté  
Informácie o počasí a snehových podmienkach pochádzajú z lyžiarskych stredísk.
OnTheSnow nezodpovedá za nesprávne alebo chýbajúce informácie.